PARTERAPI

PARTERAPI

NYA MÖJLIGHETER MED PARTERAPI

För de par som vill arbeta med sin relation med en vidare och längre terapeutisk behandling än vad familjerådgivningens gränser ger möjlighet till, erbjuder jag privat parterapi.

Kognitiv Beteendeterapi har visat sig ge positiva effekter vid en rad olika problem. På senare tid har man även kunnat uppvisa goda resultat vid parterapi. Målet är att skapa ett klimat där relationen långsiktigt kan växa och stärkas. Jag arbetar med schematerapi för par. Schematerapi är en utveckling av KBT. Läs gärna mer om detta under fliken ”Schematerapi”. Kort beskrivet arbetar vi med att identifiera vilka känslomässiga sår som ligger bakom ett visst agerande. Vi identifierar också olika copingstrategier (så kallade överlevnadsstrategier) som man har lärt in för att hantera dessa känslomässiga sår. När man är i affekt kan det vara svårt att tänka efter vad som blir det mest funktionella att göra. Man kanske agerar i vrede och ilska eller man blir rädd och går till attack när man blir känslomässigt triggad av sin partner. Genom att få syn på varandras känslomässiga sår så får man ofta en större förståelse för sin partner och man kan i bästa fall hjälpa sin partner då hen blir känslomässigt triggad och agerar i affekt. Schematerapin ger en ökad insikt och självkännedom och man får träna upp sin förmåga till självmedkänsla, vilket ofta leder till att man bättre kan ta hand om sig själv och sina känslomässiga behov. Genom en ökad förståelse kan man hitta ett sätt att ta hand
om sig själv i situationer då man blir känslomässigt triggad, ta ett steg tillbaka och uttrycka vad som faktiskt händer. Vilka känslor man har och vad man behöver av sin partner i stället för att gå till attack och kritisera sin partner.

Parterapi enligt KBT och schematerapi passar par oavsett sexuell läggning eller civilstånd.

Kommentarer är stängda.