PSYKOTERAPI

PSYKOTERAPI

VARFÖR PSYKOTERAPI?

Man kan gå i psykoterapi för att man har svårigheter med att få ihop livet, har ångest, depression, sömnsvårigheter, relationssvårigheter eller andra psykologiska tillstånd som personlighetsrelaterade svårigheter, att man har svårt att umgås med andra eller har svårt att lyckas med sådant som man behöver göra för att leva det liv som man vill leva. Man kan gå i psykoterapi för att lära sig mer om sig själv, för att få mer insikt om sina reaktioner och beteendemönster, lära sig att identifiera känslor och få ökad
förståelse för hur man uppfattar sig själv i relation till andra. Det kan vara reaktioner och beteenden som gör att vi inte får våra känslomässiga behov tillgodosedda eller att vi hamnar i oönskade situationer och dysfunktionella beteendemönster.

När vi kan identifiera hur vi gör för att hantera känslor som väcks i vissa situationer har vi också möjlighet att välja att göra annorlunda i dessa situationer så att vi bättre kan ta hand om våra känslomässiga behov och agera mer funktionellt. För vissa psykiatriska tillstånd är psykoterapi en bra behandlingsmetod. Det finns olika terapiinriktningar inom det psykoterapeutiska fältet. Vissa inriktningar fokuserar mer på bakgrund och uppväxt medan andra på här och nu och det som ställer till problem. Det kan vara bra att undersöka detta så att man vet vilket typ av psykoterapi man söker till. Läs mer om KBT och Schematerapi under flikarna för respektive inriktning

Kommentarer är stängda.