FAMILJERÅDGIVNING

FAMILJERÅDGIVNING

FAMILJERÅDGIVNING

– Råd i samlevnadsfrågor

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar, familjer och enskilda som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Familjerådgivningen vänder sig även till föräldrar och vuxna barn och vuxna syskon. De terapeutiska samtalen kan t.ex. innehålla krishantering, klargörande samtal, samtal som syftar till förändring av relationen och separationsarbete.

Vanliga svårigheter kan vara att paret har svårt att kommunicera, saknad av psykisk och fysisk intimitet, ständigt destruktiva bråk, svårigheter att vara förälder eller bonusförälder, olika syn på barnuppfostran och otrohet.

Familjerådgivning är en verksamhet som alla kommuner i Sverige enligt lag måste erbjuda. Kommunerna subventionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer. I de fall där paret redan beslutat sig för att gå skilda vägar kan ett antal sessioner bidra till ett fungerande fortsatt samarbete och en mindre konfliktfylld separation.

Jag erbjuder familjerådgivning för invånare i Stockholm med tillhörande stadsdelar, Nacka, Täby, Lidingö, Danderyd, Huddinge och Ekerö. Egenavgiften på samtal varierar mellan 250-450 kronor beroende på beslut i respektive kommun. Bor du i någon av dessa kommuner kan du boka tid hos mig via denna hemsida. Tänk då på att boka 90 minuters samtal (som är tiden för familjerådgivning). 

Vill du boka tid hos mina kollegor på Byrån City går du in på:  ”Byrån för
familjerådgivning och psykoterapi”
 

Kommentarer är stängda.