Om Liselotte

Liselotte Wahlund Swahn

Om Liselotte
Wahlund Swahn

Jag som driver Thymela psykoterapi heter Liselotte Wahlund Swahn och har arbetat med barn, ungdomar och familjer sedan 2001. Jag är utbildad socionom och började arbeta som skolkurator i en låg och mellanstadieskola. Efter några år ville jag arbeta mer med behandling då skolkuratorsrollen var mer av rådgivande karaktär. Jag sökte mig till en skola med behandling för ungdomar i behov av särskilt stöd och i samband med det gick jag en grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad steg 1, i KBT.

Barn – och ungdomspsykiatri

Efter utbildningen började jag arbeta på en öppenvårdsmottagning med barn och ungdomspsykiatri, BUP. Den mottagningen privatiserades efter drygt ett år och det privata vårdföretaget Prima barn och ungdomspsykiatri tog över vården på mottagningen. Där arbetade jag i sju år. Jag utvecklade en kompetens inom det neuropsykiatriska fältet då jag deltog i många neuropsykiatriska utredningar tillsammans med psykolog och psykiatriker.


Dialektisk beteendeterapi

Under 2011 gick jag en utbildning i DBT (dialektisk beteendeterapi) som anordnades av Elisabeth Malmquist, leg psykolog, leg. Psykoterapeut i Värnamo med Dr Alan Frusetti, Associate Professor University of Nevada, Reno, USA.


Utbildning  – utredning av autism

Jag utbildades i ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule (alla moduler) och i ADI-R Autism Diagnostic Interview-Revised – verktyg som används för att diagnostisera och bedöma autism.


Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi

Under den här tiden gick jag min legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi, så kallad steg 2, i KBT på Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Jag vidareutbildade mig i schematerapi och började arbeta privat. Jag fick ett vårdavtal med en husläkarmottagning och började behandla patienter remitterade från allmänläkare för svårigheter som ångest, depression, krisreaktion, stress, utmattning och sömnstörningar. Jag fick även förfrågningar från patienter som sökte privat för att gå i psykoterapi.


Utbildning i schematerapi för par

2017 inledde jag ett samarbete med Byrån för familjerådgivning och psykoterapi. Som ett led i detta gick jag en utbildning i schematerapi för par med Poul Perris och Travis Atkinson på Schema Therapy Training Center i New York 2018.

Läs mer om hur familjerådgivningen fungerar under rubrik  ”familjerådgivning” nedan. 

Byrån för familjerådgivning och psykoterapi har avtal med flera kommuner enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem). Det betyder att par som har behov av familjerådgivning kan boka tid och få ett antal samtal subventionerade av kommunen. Du kan boka en tid hos mig eller hos någon av mina kollegor direkt via nätet på: www.byran.org. Där kan man välja om man vill komma till min psykoterapimottagning vid Odenplan eller till mottagningen på Söder vid Medborgarplatsen.